Disclaimer


Linen Bird Label (Kamer van Koophandel: 78555450), gevestigd te Zwaag verleent u hierbij toegang tot www.linenbird.nl (“de Website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Linen Bird Label behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Linen Bird Label spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Linen Bird Label.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Linen Bird Label. De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij Linen Bird Label. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Linen Bird Label, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Scroll naar top